De vraag achter de vraag staat voor mij centraal, samen met de resultaten die gehaald moeten worden bepalen we gezamenlijk de juiste koers. Een koers die gekoppeld is aan de organisatie- en/of afdelingsdoelen. De daadwerkelijke verandering, zowel op individueel als op afdelingsniveau, vindt plaats in de dagelijkse praktijk. Dáár gebeurt het. Daarom besteed ik veel aandacht aan de intake, de transfer en de evaluatie om veranderingen te borgen. Om de nieuwe werkwijzen vast te blijven houden, eigen te maken en daarmee daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

Mede door de koers die gezamenlijk is bepaald, wordt duidelijk welke werkvorm(-en) of methodiek past bij de vraag en de te behalen resultaten.

Een belangrijk instrument dat ik gebruik zijn de Drijfveren (RealDrives). Mensen gedragen zich in teams en organisaties vaak anders dan je op basis van hun individuele voorkeuren en karakters zou verwachten. Ze passen zich van nature aan de teamcultuur aan. Meestal ontstaan daardoor effectieve vormen van samenwerking, maar het komt ook geregeld voor dat de teamdynamiek juist leidt tot ineffectiviteit: wat erin zit, komt er niet uit. Ook perfect samengestelde teams kunnen vast komen te zitten in een gemeenschappelijk patroon dat niet prettig werkt en negatieve gevoelens oproept. Het doorgronden van dit soort patronen is vitaal voor wie sturing geeft aan teams.

Drijfveren
Met RealDrives kan je de drijfveren van teams en individuen meten. In een RealDrives uitslag zie je niet alleen het teampatroon maar ook hoe je dat team het best aan kan sturen en waar de gevaren en blinde vlekken van het team zitten. Bij de individuele drijfveerprofielen zie je hoe mensen in elkaar steken, hoe zij hun gedrag aanpassen aan hun omgeving en welk oordeel of gevoel ze over hun omgeving hebben. De verschillen tussen mensen worden hierdoor concreet benoembaar en daarmee hanteerbaar.

Theater
Ook maak ik in mijn werk graag gebruik van theater. Hierbij wordt het team een spiegel voorgehouden door middel van interactief theater of het naspelen van praktijksituaties. Op deze wijze worden deelnemers op een humoristische en laagdrempelig manier bewust gemaakt van eigen gedrag. Door dit gedrag te benoemen en bespreekbaar te maken kan een verandering in werking worden gezet.

Werkvormen en methodieken
Door mijn jarenlange ervaring kan ik putten uit allerlei werkvormen en methodieken die aansluiten bij de vraag en de te behalen resultaten. Ik zet mijn betrokkenheid, enthousiasme, gedrevenheid en resultaatgerichtheid in om deelnemers in beweging te krijgen en te laten reflecteren op hun gedrag.

Wil je meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Klik dan op de button hieronder of bel direct 06 489 10 220